Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DEL PATRIMONI EDIFICAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura forma parte del master universitario en Gestión de la edificación. Complementa la formación en lo referente a estudios -diagnóstico del estado de las edificaciones, también se amplia el conocimiento sobre posibles intervenciones en el Patrimonio edificado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

 

Competències específiques (CE)

 • CE32 : Conèixer la legislació sobre patrimoni i la seua gestió.
 • CE33 : Saber gestionar el patrimoni edificat.
 • CE34 : Conèixer el concepte de patrimoni.
 • CE35 : Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i definir mètodes per a posar en valor el patrimoni edificat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 

 

Dades generals

Codi: 38010
Professor/a responsable:
SPAIRANI BERRIO, YOLANDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix