Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

ASIGNATURA: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CÓDIGO: 38007

CARÁCTER: OPTATIVA - ITINERARIO 1 - Primer Cuatrimestre

CRÉDITOS TOTALES: 6 ECTS

PROFESORA: BLANCO BARTOLOMÉ, LUCÍA

DESCRIPTOR: Análisis, gestión y control. Legislación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Identificació, anàlisi i control de riscos laborals, tenint en compte les seues exigències legals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE29 : Conèixer com es desenvolupa la prevenció en l'empresa.
 • CE30 : Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació tenint en compte les seues exigències legals.
 • CE31 : Aplicar les tècniques de planificació i organització de la prevenció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les relacions de la DIP amb la seguretat i salut laboral en la construcció, a més de gestionar la seguretat i la prevenció activa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 • Conocer la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.
 • Definir las obligaciones en materia de PRL de cada uno de los intervinientes en el proceso constructivo
 • Implantar un sistema de gestión de PRL en una empresa constructora
 • Redactar procedimientos de trabajo seguros
 • Elaborar un PSS en base a un ESS
 • Analizar la labor del CSS en fase de ejecución

 

 

Dades generals

Codi: 38007
Professor/a responsable:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix