Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura introduce a los principios básicos de valoración de activos inmobiliarios, tanto desde la  perspectiva técnica como desde el análisis del mercado. Comienza introduciendo los conceptos más generales en los que se fundamenta el concepto de valor que orientan las metodologías de valoración de inmuebles, tanto técnicas como económicas.  A continuación se explican las metodologías habituales, contenidas en la normativa española y europea, para valorar bienes inmobiliarios residenciales desde el punto de vista técnico. La asignatura igualmente introduce los principios generales de valoración de activos financieros inmobiliarios. Se analiza la normativa española y la europea y se concentra la asignatura en la valoración de viviendas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de les empreses. Estructura bancària, mitjans de pagament.
 • CG8 : Comprendre conceptes com inflació, PIB, sector públic, inversió, política d'habitatges o licitació, i les seues implicacions per a l'empresa promotora, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió.
 • CE17 : Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.
 • CE18 : Comprendre i gestionar el mercat del sòl.
 • CE19 : Capacitat d'anàlisi de l'estudi del mercat immobiliari, estratègies de màrqueting i comercials d'una promoció immobiliària.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les tècniques d'anàlisi de riscos i saber identificar, definir, quantificar i gestionar els regs, a més de planificar accions preventives o de contingència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

§  Aportar herramientas de comprensión sobre los valores inmobiliarios y la formación de los precios.

§  Enseñar los mecanismos de valoración, los requisitos y el papel de la información para llevar a cabo una estimación del valor de los inmuebles

§  Enseñar los procesos de valoración financiera de los bienes inmobiliarios

§  Aprender y comprender cómo se interrelaciona el proceso de valoración con los precios en los mercados residenciales.

 

 

Dades generals

Codi: 38005
Professor/a responsable:
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix