Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE PROJECTES I OBRES D'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura Gestión de Proyectos  es una asignatura esencialmente jurídica. Se trata de una asignatura obligatoria de 2º cuatrimestre dotada de 6 ECTS (teóricos y prácticos)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Calcular el rendiment de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció.
 • CG5 : Conèixer les tècniques per a definir el pla de projecte i fer-ne un seguiment per a contrastar els avanços amb els objectius establits.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • CE20 : Saber aplicar metodologies de control de costos.
 • CE21 : Conèixer com es fa el control de la despesa i dels ingressos.
 • CE22 : Obtenir estratègies de contractació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els principis de direcció i gestió de projectes immobiliaris, projectes urbanístics i organitzacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

El objetivo esencial de la asignatura consiste en el conocimiento teórico y práctico de los aspectos urbanísticos y contractuales en la gestión de un proyecto de obra o edificación.

 

 

Dades generals

Codi: 38003
Professor/a responsable:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix