Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RESPONSABILITAT JURÍDICA ASSOCIADA A L'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura forma parte del contenido obligatorio del Master, abordándose los problemas de responsabilidad civil y penal que  puede generar la actividad profesional asociada al título.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Comprendre l'ordenament jurídic aplicable en la gestió de l'edificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE36 : Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés de l'edificació.
 • CE37 : Aprendre el concepte de responsabilitat i quins són els supòsits de responsabilitat civil, penal i administrativa associada a la construcció.
 • CE38 : Saber interpretar i elaborar els diferents contractes que es materialitzen en el procés de l'edificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conéixer les condicions generals aplicables a la contractació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 • Distinguir los distintos niveles de responsabilidad a los que puede verse sometido un agente de la edificación.
 • Comprensión de los tipos delictivos que integran la responsabilidad penal asociada a la edificación.
 • Aplicación básica de la responsabilidad penal a través de la resolución de casos prácticos.
 • Comprensión de los elementos que integran la responsabilidad civil asociada a la edificación.
 • Aplicación básica de la responsabilidad civil a través de la resolución de casos prácticos.

 

 

Dades generals

Codi: 38001
Professor/a responsable:
FEMENIA LOPEZ, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix