Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LES MANIFESTACIONS DEL JO EN LES LITERATURES D'EXPRESSIÓ FRANCESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

La asignatura presenta los distintos géneros y producciones de las manifestaciones del yo en la literatura de expresión francesa y se profundiza y desarrolla el juicio crítico en torno a los textos teóricos de la autobiografía y del espacio autobiográfico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de la literatura francesa de caràcter autobiogràfic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

- Fomentar la concepción de la lectura como placer, a partir de una sensibilización hacia el hecho literario.

- Aportar una nueva perspectiva temática y formal en el estudio de la literatura.

- Profundizar el estudio de textos de autores ya presentados globalmente en el primer ciclo de la carrera.


 

 

 

 

Dades generals

Codi: 39221
Professor/a responsable:
PEÑALVER VICEA, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix