Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMA FINANCER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Es una asignatura obligatoria, que ofrece una visión general de la organización y funcionamiento del sistema financiero español, tanto de sus instituciones como de sus mercados, en el contexto de la Unión Europea.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar mètodes d'anàlisis complexos per a l'anàlisi, diagnòstic i solució de qüestions i problemes de caràcter econòmic que no puguen ser analitzats amb les tècniques més simples.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE7 : Identificar fonts d'informació econòmica difícilment comprensibles per a investigadors menys especialitzats i saber analitzar-ne el contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar els processos d'integració financera d'Europa des de la dècada de 1990 i comprendre'n l'efecte en el sistema financer espanyol. Fer un estudi específic i comparat de les diverses regulacions nacionals i comunitàries, que conformen els principals trets dels sistemes financers dels països europeus.
 • Conéixer les fonts bàsiques d'informació financera espanyola i internacional, tant històrica com actual, que permeten plantejar una primera investigació amb suficients garanties d'èxit.
 • Analitzar i comprendre les actuals línies d'investigació financera, aplicades al present i tot el segle XX, a fi de plantejar-se preguntes i una primera investigació sobre aspectes rellevants del sistema financer internacional, des de la primera globalització econòmica (1870-1914) fins a l'actual (1980-2009). Comprendre continguts com ara els processos d'integració i desintegració financera, la regulació i la supervisió o la formació de les actuals institucions financeres europees.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 40610
Professor/a responsable:
LOPEZ MILLA, JULIAN
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix