Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les pràctiques acadèmiques externes proporcionen als/as estudiants l'oportunitat d'acostar-se a l'àmbit professional amb la finalitat d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits en les diferents assignatures del Màster.

Les tasques concretes a realitzar variaran d'acord amb el lloc al que s'incorpore el/l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, aquestes tasques estaran relacionades amb l'exercici professional d'un alumne Màster i es realitzaran en empreses i institucions relacionades amb el sector turístic com a hotels, agències de viatges, entitats de divulgació i planificació del turisme.

Les pràctiques externes integrades en el màster en Adreça i Planificació del Turisme es gestionaràn des del Vicedeganat de Pràctiques Externes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius.
 • CG4 : Prendre decisions i resoldre problemes.
 • CG6 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG7 : Utilitzar les tècniques de comunicació i servucció.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer els fonaments i aplicar metodologies científiques adequades.
 • CE17 : Entendre la destinació turística com a sistema.
 • CE19 : Utilitzar tècniques de recollida i anàlisi de dades.
 • CE21 : Saber representar a l'organització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Informe sobre l'estada de pràctiques en empreses o entitats de turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Sense ànim exhaustiu, i dependeindo de la destinació de pràctiques en què l'alummno desenvolupe la seua estada de pràctiques externes, podran desenvolupar-se alguns dels següents objectius:
 • Conèixer i comprendre la relació entre diferents estructures polític-administratives turístiques.
 • Reforçar l'orientació de servei al client.
 • Aprendre a manejar-se amb soltesa entre agents del sector turístic en suss diferents subsectores.
 • Avaluar els potencials turístics i realitzar anàlisi prospectiva per a la seua explotació.
 • Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica-patrimonial de les organitzacions turístiques.
 • Col·laborar en el desenvolupament d'objectius, estratègies i polítiques comercials de les destinacions de pràctiques .
 • Dirigir i gestionar (Management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • Manejar i desenvolupar diferents tècniques de comunicació
 • Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit d'allotjament, restauració, inetermediación, consultoria, etc. 
 • Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • Comprendre un pla públic i les oportunitats que es deriven per al sector privat.
 • Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit geogràfic de destinació.
 • Comprendre les raons que impulsen els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació i ser capaç de realitzar propostes coherents.
 • Treballar en mitjans socioculturals diferents.
 • Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques i col·laborar en el redissenye de propostes.
 • Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de l'as persones amb discapacitat així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

Dades generals

Codi: 41032
Professor/a responsable:
GINER SANCHEZ, DAVID
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 13,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix