Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ESTRANGERA PER AL TURISME (II): FRANCÈS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura LENGUA EXTRANJERA PARA EL TURISMO (II): FRANCÉS se sitúa en el contexto de los titulados superiores en Dirección y Planificación del turismo. Se requiere un nivel intermedio de lengua francesa correspondiente al nivel B1 del marco común de referencia europea.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE21 : Saber representar a l'organització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Competencias Generales del Título (CG)

CG1: Tener visión innovadora, prospectiva y proactiva.

Competencias específicas (CE)

CE21: Saber representar a la organización.

CG1, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9

CE1, CE4, CE5, CE10, CE11, CE19, CE22

 

 

Los objetivos son los siguientes:

1. Conocer el proceso de búsqueda de un empleo en el sector turístico

2. Ser capaz de presentarse a una entrevista de trabajo en el sector turístico

3. Conocer las empresas del sector turístico y saber presentarlas

4. Conocer las regiones francesas y saber presentarlas

 

 

Dades generals

Codi: 41027
Professor/a responsable:
GAUCHI SENDRA, JUAN MODESTO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix