Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL EN EMPRESES I ORGANITZACIONS TURÍSTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura de segundo curso incluida dentro de la materia obligatoria Gestión de la calidad y el medio ambiente de las empresas y organizaciones turísticas. Esta asignatura está relacionada con la asignatura 41019 sobre implantación de sistemas de calidad, y complementa a otras asignaturas de primer curso sobre gestión empresarial, como la 41005 sobre Dirección estratégica y gestión de empresas de ocio y turismo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions.
 • CG4 : Prendre decisions i resoldre problemes.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer les tècniques de direcció empresarial.
 • CE13 : Conèixer els principis de gestió sostenible.
 • CE3 : Aplicar sistemes de qualitat i gestió mediambiental, econòmica i social.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre la importància estratègica de la gestió ambiental, com a sistema de gestió que pot millorar la competitivitat i rendibilitat de les empreses i organitzacions turístiques.
 • Conéixer i aplicar eines de gestió ambiental.
 • Conéixer tots els requisits de la norma ISO 14001 i el reglament EMAS, que han de complir les empreses i organitzacions turístiques per a implantar un sistema de gestió ambiental.
 • Implantar un sistema de gestió ambiental en empreses i organitzacions turístiques.
 • Desenvolupar totes les etapes del procés d'auditoria del sistema de gestió ambiental en una empresa turística.
 • Conéixer tots els passos necessaris perquè una empresa turística puga certificar el sistema de gestió ambiental.
 • Redactar la documentació que comporta implantar un sistema de gestió ambiental.
 • Analitzar les interrelacions del sistema de gestió ambiental de l'empresa turística amb altres sistemes implantats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Con esta asignatura se pretende analizar las influencias recíprocas entre empresa turística y medio ambiente, examinando las principales herramientas de gestión ambiental en estas empresas. Se profundizará especialmente en la implantación de sistemas de gestión ambiental (norma ISO 14001 y reglamento EMAS).

 

 

Dades generals

Codi: 41020
Professor/a responsable:
MOLINA AZORIN, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix