Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura perteneciente al módulo V del plan de estudios del Máster: Metodología de la investigación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Domini de la metodologia i els aspectes formals propis d'un treball de recerca sobre temes juridicoambientals.
 • CG8 : Capacitat per a redactar de forma clara, honesta i sistemàtica un treball de recerca en matèria juridicoambiental.

 

Competències específiques:>>III. Habilitats metodològiques i d'aprenentatge

 • CE20 : Coneixement de la bibliografia especialitzada més representativa i de les revistes especialitzades més importants en matèria de dret ambiental.
 • CE21 : Coneixement i utilització de biblioteques, bases de dades i altres fonts d'informació sobre normativa, doctrina i jurisprudència ambientals.
 • CE22 : Capacitat per a plantejar adequadament l'esquema d'un treball de recerca, i per a utilitzar correctament el sistema de cites i altres convencions formals pròpies d'aquesta classe de treballs.
 • CE23 : Comprensió de la utilitat i límits del mètode comparat en l'anàlisi jurídica dels problemes ambientals.
 • CE24 : Capacitat per a redactar de manera clara, honesta i crítica un treball de recerca que puga ser objecte de publicació en un mitjà especialitzat sense necessitat de modificacions substancials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aquesta assignatura pretén capacitar l'alumnat en una fase primerenca (primer semestre) per a desenvolupar amb solvència, en el segon semestre, el treball de fi del Màster, el qual ha de servir d'inici a la investigació i com a futures etapes del programa de doctorat. Per a això, es forma l'alumnat en tècniques d'argumentació jurídica, ús de les fonts de coneixement i bases de dades en matèria ambiental, tècniques d'estructuració i desenvolupament del treball, mètodes de cites i altres convencions formals i usos i límits del mètode comparat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los arriba expuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 41814
Professor/a responsable:
BELTRAN CASTELLANOS, JOSE MIGUEL
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix