Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE RESPONSABILITAT AMBIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura perteneciente al módulo II del plan de estudios del Máster: Instrumentos generales de protección ambiental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Domini de la metodologia i els aspectes formals propis d'un treball de recerca sobre temes juridicoambientals.
 • CG8 : Capacitat per a redactar de forma clara, honesta i sistemàtica un treball de recerca en matèria juridicoambiental.

 

Competències específiques:>>III. Habilitats metodològiques i d'aprenentatge

 • CE20 : Coneixement de la bibliografia especialitzada més representativa i de les revistes especialitzades més importants en matèria de dret ambiental.
 • CE21 : Coneixement i utilització de biblioteques, bases de dades i altres fonts d'informació sobre normativa, doctrina i jurisprudència ambientals.
 • CE22 : Capacitat per a plantejar adequadament l'esquema d'un treball de recerca, i per a utilitzar correctament el sistema de cites i altres convencions formals pròpies d'aquesta classe de treballs.
 • CE23 : Comprensió de la utilitat i límits del mètode comparat en l'anàlisi jurídica dels problemes ambientals.
 • CE24 : Capacitat per a redactar de manera clara, honesta i crítica un treball de recerca que puga ser objecte de publicació en un mitjà especialitzat sense necessitat de modificacions substancials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Coneixement específic i actualitzat de les diverses figures de responsabilitat ambiental. D'una banda, la responsabilitat per danys al medi ambient, denominada responsabilitat mediambiental per la legislació comunitària i espanyola vigent. D'altra banda, la responsabilitat de caràcter punitiu, que pot traduir-se en sancions de tipus penal o administratiu. L'assignatura té un marcat vessant pràctic, per la qual cosa té especial importància l'anàlisi de la jurisprudència i la resolució de casos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los arriba expuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 41806
Professor/a responsable:
VALENCIA MARTIN, GERMAN
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix