Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CIÈNCIA DE POLÍMERS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Ciencia de Polímeros
Master de Ciencia de Materiales

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE10 : Conèixer els aspectes fonamentals de la nanociència i els nanomaterials.
 • CEE11 : Conèixer diferents materials amb aplicacions en fotònica i els efectes òptics en els quals es basen aquestes aplicacions.
 • CEE12 : Conèixer les propietats mecàniques dels materials i les lleis que les governen.
 • CEE13 : Conèixer els materials semiconductors, l'origen del fenomen i el funcionament dels dispositius semiconductors.
 • CEE14 : Conèixer i classificar els materials compostos segons el tipus de matriu, conèixer els seus avantatges i aplicacions.
 • CEE15 : Conèixer els principis de la química de polímers conductors, mètodes de síntesi, propietats i aplicacions.
 • CEE16 : Conèixer els fonaments de la ciència de polímers (fonaments químics i caracterització) i la seua aplicació al camp dels adhesius.
 • CEE17 : Conèixer conceptes de formulació, propietats i aplicacions d'adhesius, recobriments i segellants.
 • CEE18 : Conèixer els materials i tecnologies en piles de combustible, supercondensadors i sensors electroquímics.
 • CEE28 : Conèixer les tècniques d'anàlisi de materials polimèrics.
 • CEE9 : Conèixer la descripció teòrica, microscòpica i fenomenològica dels materials magnètics i dels superconductors.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1- Establecer los principios básicos de la estructura y caracterización de los polímeros.

2- Establecer relaciones estructura-propiedades en polímeros

3- Desarrollar capacidades de expresión oral y escrita en polímeros

4- Uso del inglés en el campo científico de los polímeros

Bibliografía básica : J.M. Martín Martínez. ¿Polímeros y Adhesivos . Un curso en diapositivas de Power Point¿. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Alicante. 2006.

Bibliografía complementaria : Ch. E. Carraher Jr. "Seymour/Carraher's Polymer Chemistry". CRC Press, Boca Raton. 2008.

 

 

Dades generals

Codi: 35826
Professor/a responsable:
MARTIN MARTINEZ, JOSE MIGUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix