Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Les activitats desenvolupades en el treball o projecte fín de màster estaran destinades a la realització d'un treball de recerca o de desenvolupament que siga una aplicació directa dels coneixements que cada alumne haja adquirit en les diferents matèries. Aquest treball serà realitzat de manera individual per cada aluno. La metodologia i conclusions del mateix seran redactades en una memòria de màster que serà presentada públicament davant un tribunal que la qualificarà.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Plasmar en un treball fi de màster les diferents competències adquirides en les matèries cursades: Instrumentació, automatització, robòtica, inspecció, control de processos, informàtica industrial, etc. Aquells projectes amb una orientació investigadora permetran reforçar l'aprenentatge en les àrees de l'automàtica i la robòtica que es troben en investigació. Aquest últim aspecte permetrà, no sols orientar l'aprenentatge amb la possibilitat d'exercir funcions de responsabilitat en els departaments I+D de les empreses, sinó també continuar la formació en el programa de Doctorat en Física aplicada a les Ciències i les Tecnologies, o el programa de Doctorat en Informàtica.

 

 

Dades generals

Codi: 37819
Professor/a responsable:
GARCIA GOMEZ, GABRIEL JESUS
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix