Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Cada estudiant, orientat pel seu tutor, triarà un treball de recerca o desenvolupament a realitzar. L'estudiant organitzarà tota la documentació que necessiti per a la seva utilització en l'elaboració del projecto fi de màster. El seu director a més guiarà a l'estudiant en la planificació i desenvolupament del treball, en la recerca d'informació bibliogràfica específica, en l'anàlisi dels resultats obtinguts així com qualsevol qüestió que sorgeixi al llarg de la realització del projecte. L'avaluació del Projecto Fi de Màster es realitzarà tant a través de la memòria presentada com a través de l'exposició oral que realitzi l'alumne

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Plasmar en un treball fi de màster les diferents competències adquirides en les matèries cursasdas: Instrumentació, automatització, robòtica, inspecció, control de processos, informàtica industrial, etc. 
Aquells projectes amb una orientació investigadora permetran reforçar l'aprenentatge a les àrees de l'automàtica i la robòtica que es troben en investigació. Aquest últim aspecte permetrà, no només orientar l'aprenentatge amb la possibilitat d'exercir funcions de responsabilitat en els departaments R+D de les empreses, sinó també continuar la formació al programa de doctorat en automàtica i robòtica.

 

 

Dades generals

Codi: 37819
Professor/a responsable:
GARCIA GOMEZ, GABRIEL JESUS
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix