Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Les pràctiques en empresa constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per la Universitat, l'objectiu és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals , facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria. Dins del Màster Oficial en Automàtica i Robòtica, aquesta adquisició de competències es desenvolupa dins d'una empresa instaurada en el camp de l'automatització i / o robòtica. D'aquesta manera, el tindrà l'oportunitat de participar i realitzar tasques dins de projectes reals relacionats amb l'automatització i / o robòtica, i així, adquirir experiència dins de l'automàtica i robòtica alhora d'aplicar els coneixements adquirits durant les classes del Màster.

Aquesta assignatura es troba situada com a optativa en el segon quadrimestre del 1r curs del pla del Màster Oficial, amb un total de 6 crèdits ECTS, que equival a desenvolupar activitats professionals en una empresa durant un període de 150h (25h/crédito ECTS). 

L'alumne tindrà un tutor a l'empresa que el guiarà durant les pràctiques. Aquest tutor ha de pertànyer a aquesta empresa i haurà d'establir un pla de treball per a l'alumne. Així mateix, l'alumne tindrà un tutor a la universitat, que haurà de ser un professor pertanyent al Màster. Aquest tutor de la universitat, supervisarà el treball desenvolupat per l'alumne, estant sempre en contacte amb el tutor de l'empresa.

Durant la realització de les pràctiques en empresa, l'alumne haurà d'estar sota el contracte d'una assegurança per a la seva protecció en cas de qualsevol incident. Per a aquells alumnes menors de 28 anys, l'assegurança va intrínsec amb la matriculació del Màster. En canvi, per als alumnes de 28 anys o més no va associat a la matrícula, per la qual cosa cal seleccionar en el procés de matriculació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat del Màster pot obtenir de manera optativa fins a 6 crèdits amb pràctiques en empresa. Per a això, cal desenvolupar un treball en una empresa pública o privada amb aquests objectius:

 • Aplicar en la realitat d'una empresa els coneixements adquirits en el Màster.
 • Millorar i ampliar els coneixements obtinguts a través de l'aplicació a l'àmbit professional.
 • Donar a conéixer l'estat de l'automàtica i la robòtica en l'entorn empresarial de la Universitat d'Alacant.
 • Que les empreses puguen participar el procés de formació i que els alumnes puguen comprendre la realitat laboral de les empreses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic dins del camp de l'automatització i / o robòtica.
b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits durant les classes del màster.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
d) Obtenir una experiència pràctica en el camp de l'automatització i / o robòtica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.

1. Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic dins del camp de l'automatització i / o robòtica.

2. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits durant les classes del màster.

3. Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

4. Obtenir una experiència pràctica en el camp de l'automatització i / o robòtica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.

 

 

Dades generals

Codi: 37815
Professor/a responsable:
JARA BRAVO, CARLOS ALBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,57
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix