Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE FABRICACIÓ I PRODUCCIÓ AUTOMÀTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El context d'esta assignatura es basa en la introducció de les màquines de fabricació automàtica, com ara CNC, centres de fabricació flexible, impressió 3D i tecnologies per a la fabricació de sistemes robòtics

Corrent existent i en particular per a aquest tipus de tecnologia d'automatització s'avança en aquest sector, per la qual cosa la majoria comunament utilitzat sistemes automàtics de mecanitzat, especialment en el camp de la indústria de la nostra comunitat s'estudiaran.

En el curs de sistemes de producció de fabricació i automàtic, són tots els aspectes d'aquests de manera general, per tal d'ensenyar com tractar amb el desenvolupament d'un projecte complet del sistema automatitzat de producció

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Assessorament sobre elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG7 : Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>automatització

 • CEAU4 : Capacitat de decisió sobre els processos de fabricació necessaris en l'elaboració d'un producte final.
 • CEAU5 : Capacitat d'anàlisi i comprensió de tots els aspectes tecnològics relacionats amb els diferents processos de fabricació i sistemes informàtics en una planta industrial.
 • CEAU8 : Aplicar les tècniques de fabricació adequades a la resolució de problemes concrets, relacionant el disseny de productes amb els processos de fabricació, costos i qualitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els conceptes relacionats amb els processos de fabricació industrial.
 • Disseny, planificació i gestió de tot el procés de fabricació d'un producte.
 • Projectes de producció automàtica amb dissenys basats en sistemes CAD/CAM/CAU i sistemes de producció flexible.
 • Conductes i actituds de l'alumnat en relació amb la gestió de qualitat i mediambiental d'un procés de fabricació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

En aquesta assignatura es descriuen els sistemes de fabricació mecànica, així com les habilitats que li permetin conèixer els procediments utilitzats en la indústria metalmecànica. Més en concret, està assignatura s'orienta amb l'automatització de sistemes de fabricació, on s'integren les màquines de control numèric, sistemes de fabricació flexible i els sistemes CAD / CAM / CAE. Aquests conceptes són fonamentals per a certs sectors destacats de la Comunitat Valenciana, com són l'extracció i transformació de pedra natural, els sistemes de producció fustera i la indústria de la joguina.

 

 

Dades generals

Codi: 37810
Professor/a responsable:
JARA BRAVO, CARLOS ALBERTO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,44
Crèdits pràctics: 0,76
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,44
  Crèdits pràctics: 0,76
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix