Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En aquesta matèria, s'estudiaran els esquemes i arquitectures de control d'un robot, centrant-se en manipuladors industrials i robots de servei. Dins d'aquestes arquitectures de control es posa l'accent en les tècniques de control dinàmic de robots, robòtica mèdica i assistencial.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG3 : Posar en marxa i mantenir sistemes robòtics o d'automatització que satisfacen els requeriments d'aplicacions industrials o de serveis.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Raonament crític.
 • CG11 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13 : Capacitat per a treballar i aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>robòtica

 • CERO1 : Aplicació de les tècniques de control, planificació i programació de robots en diferents situacions.
 • CERO7 : Conèixer les noves tendències de la robòtica.

 

Competències específiques:>>teoria de control

 • CECO1 : Decidir el tipus de sistema de control automàtic més convenient, i saber triar els dispositius adequats al sistema per a dur a terme una determinada aplicació.
 • CECO4 : Aplicar les tècniques i instruments necessaris per a configurar controladors en aplicacions de robòtica i automatització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de determinar l'arquitectura de control més adequada per a un robot.
 • Fer projectes de control de robots i de control sensorial amb sensors com a càmeres o sensors de forces.
 • Aplicar els coneixements adquirits per a planificar i programar sistemes robòtics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conéixer els principals sistemes de control implicats en un robot.
Programar un sistema de control visual per al guiat de robots emprant visió artificial.
Conéixer sistemes operatius específics per a la programació, control i integració de sistemes en robòtica.
Robòtica mèdica, assistencial i exoesquelets robòtics.

 

 

Dades generals

Codi: 37807
Professor/a responsable:
POMARES BAEZA, JORGE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,44
Crèdits pràctics: 0,76
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,44
  Crèdits pràctics: 0,76
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix