Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ EN OBRES MARÍTIMES I COSTANERES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Asignatura optativa del Master Universitario en Ingeniería de materiales, agua y terreno (UA).

3 Créditos. 2º Cuatrimestre.

En esta asignatura se presentan las principales innovaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito del diseño y construcción de obras marítimas y costeras.

Se recomineda conocer los conceptos básicos de Ingeniería Marítima y Costera.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG13 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seua implementació en un programa d'ordinador.
 • CG3 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG6 : Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i de la construcció en general.
 • CG7 : Coneixement per a aplicar les capacitats tècniques i gestores en activitats de R+D+i dins de l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • CG8 : Capacitat per a dur a terme estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals.
 • CG9 : Capacitat per a planificar, dissenyar i gestionar infraestructures, així com mantenir-les, conservar-les i explotar-les.

 

Competències específiques:>>d'Enginyeria de l'Aigua

 • C2.1 : Capacitat per a projectar, dimensionar, construir i mantenir estructures hidràuliques.
 • C2.2 : Capacitat de planificació, gestió i explotació d'infraestructures relacionades amb l'enginyeria hidràulica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aptituds per a la planificació, organització i gestió d'infraestructures hidràuliques.
 • Preparació per a la investigació.
 • Coneixement de noves tècniques de defensa, protecció i regeneració de costes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Desarrollo de una actitud crítica que permita abordar problemas y situaciones imprevistas de Ingeniería Marítima y Costera. Conocimiento del funcionamiento de la zona costero-litoral, completándose con las más novedosas técnicas de defensa y protección de costas. Conocimiento de los últimos avances en el diseño y construcción de diques de abrigo, que permitan al alumno el diseño eficiente de obras marítimas. Habilidad para desarrollar trabajos científicos y técnicos, así como para exponerlos ante audiencia especializada.

 

 

Dades generals

Codi: 11926
Professor/a responsable:
GOMEZ MARTIN, MARIA ESTHER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES I I U
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix