Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'ANÀLISIS NO INVASIVES APLICADES A L'ENGINYERIA CIVIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir una comprensió del mètode científic a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori seguint de manera explícita les diferents etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluacio comparació de resultats i conclusions.
 • CG12 : Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria.
 • CG13 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la seua implementació en un programa d'ordinador.
 • CG2 : Ser capaç d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotèniques.
 • CG3 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici professional i investigador.
 • CG4 : Comprensió dels condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els difererents camps de l'enginyeria, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, a més de preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adients, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG5 : Capacitació cientificotènica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l'enginyeria civil.

 

Competències específiques:>>de Fonaments Fisicomatemàtics Aplicats a l'Enginyeria

 • C1.23 : Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • C1.24 : Adquirir estratègies per a resoldre problemes de les construccions civils davant de les vibracions transmeses via terreny.
 • C1.25 : Analitzar la propagació dels fenòmens sísmics segons les característiques mecàniques del terreny.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Interpretar i aplicar els fenòmens d'interferència, difracció i polarització d'ones per a la caracterització de materials.
 • Adquirir estratègies per a la resolució de problemes de les construccions civils davant les vibracions transmeses via terrè.
 • Aplicar tècniques per a l'avaluació de les propietats físiques de materials.
 • Analitzar la propagació dels fenòmens sísmics en funció de les característiques mecàniques del terrè.
 • Caracteritzar els diferents tipus de sòl per diverses tècniques no invasives: Georadar, soroll sísmic, ultrasons, etc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

- Evaluar las propiedades de propagación de las ondas sonoras en la superficie de los materiales para la extracción de coeficientes de absorción y su posterior implementación en el modelado acústico de impacto medioambiental. Manejo de software de predicción

- Diseñar elementos de protección medioambiental a la contaminación acústica, así como la evaluación de su eficacia. Caracterización Pantallas acústicas, acción de terraplenes, vegetación, etc

- Comprender y utilizar técnicas de la óptica coherente para la caracterización del terreno, propiedades fisicoquímicas del agua, así como de evaluar, sin contacto, el estado de vibración de las estructuras sólidas

- Reconocer los diferentes tipos de ondas sísmicas y su propagación a través de la corteza terrestre. Y aplicar los métodos de reflexión y refracción sísmica para determinar perfiles en 2 dimensiones de la corteza

- Reconocer y aplicar las técnicas más comunes de análisis de ruido sísmico: método de Nakamura, ReMi (refracción microsísmica) y FK (frecuencianumero de onda)

- Reconocer los fundamentos básicos de funcionamiento del georadar. Aplicar las técnicas de georadar a la caracterización del suelo

- Modelar la respuesta de sólidos estructurados una vez conocida la acción vibratoria del terreno sobre éstos

 

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 11922
Professor/a responsable:
ROSA HERRANZ, JULIO LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix