Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

El seguimiento del Máster en su totalidad proporcionará al alumno las herramientas y conocimientos que le permitirán elaborar un trabajo final sobre una de las áreas temáticas ofrecidas en la optatividad del mismo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat d'anàlisi de diferents informacions i de sintetitzar continguts diversos.
 • Capacitat de gestió i organització de la informació.
 • Desenvolupament d'habilitats de comunicació oral i escrita.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Compromís ètic i responsabilitat en el treball.
 • Capacitat per a treballar i funcionar de manera independent.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 11921
Professor/a responsable:
GARCIA ANDREU, CESAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ, OBRES PÚBLIQUES I I U
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix