Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DISSERTATION MASTER-B SPECIALITY 18

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2020-21

El TFM constitueix una matèria pertanyent al cos pràctic del pla d'estudis del Màster en professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes amb una càrrega lectiva al pla d'estudis de 6 crèdits ECTS. A través d'aquest treball es tracta de fer confluir els plantejaments teòrics estudiats en les matèries de l'especialitat, al costat de propostes pràctiques aplicables a l'activitat professional en el context d'un centre educatiu. L'estudiant triarà el tema, l'enfocament i la metodologia del treball a desenvolupar, d'acord amb el seu tutor i/o equip docent.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

General Competences (CG)

 • CG17 : Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.
 • CG18 : Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.
 • CG4 : Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

 

Specific Competences:>>Work Experience (CP)

 • CP2 : Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2020-21

No data

 

 

General

Code: 12183
Lecturer responsible:
CLEMENT CARBONELL, MARIA VIOLETA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: PSYCHOLOGY OF DEVELOPMENT AND DIDACTICS
  Area: DIDACTICS AND SCHOOL ORGANISATION
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: GENERAL DIDACTICS AND SPECIFIC DIDACTICS
  Area: DIDACTICS AND SCHOOL ORGANISATION
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: COMMUNITY NURSING, PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,2
 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: RESEARCH METHODS AND DIAGNOSTICS IN EDUCATION
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: PERSONALITY, EVALUATION AND PSYCHOLOGICAL TREATMENT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: BASIC PSCHOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1

Study programmes where this course is taught