Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  TRABAJO FIN DE MASTER-B ESPECIALIDAD 13

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22

El TFM és una assignatura que consisteix a realitzar un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual serà individual, sota la tutorització d'un porfessor o professora de l'àrea de Filologia Catalana. Els àmbits preferents de desenvolupament del treball, dels quals es triarà un, són les següents:

-La identificació i anàlisi d'una problemàtica de centre o aula (de l'especialitat)

-Una proposta d'innovació didàctica (de l'especialitat)

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG17 : Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.
 • CG18 : Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.
 • CG4 : Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

 

Competencias específicas:>>Prácticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

Sin datos

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22

 • Cercar, obtenir, analitzar críticament i expressar informació de tota mena referida al procés d'ensenyament/aprenentatge de l'assignatura Valencià: Llengua i Literatura i els distints nivells de Valencià que s'imparteixen a les EOI
 • Desenvolupar recursos per a l'autonomia investigadora que incidesquen en la formació de les habilitats d'aprendre a aprendre i la capacitat de la investigació en l'acció en relació a la docència de les assignatures de llengua relacionades amb el català
 • Aplicar els coneixement didàctic  investigatius de les assignatures del Màster relacionades en els processos psicopedagògics, sociolingüístics, didàctics --generals i específics-- i la capacitat d'innovació docent i investigadora
 • Interactuar amb el tutor del TFM en relació a les dades i informacions obtingudes amb la finalitat d'avançar en propostes innovadores i de millora en la docència i discència del valencià en els nivells intermedis no universitaris
 • Comunicar els resultat d'aquestes recerques mitjançant un treball acadèmic escrit, defensat adequadament oralment (o per escrit sintètic) davant professors experts en la matèria, tot demostrant un domini pregon propi d'un futur professional de la docència del valencià en Secundària, Batxillerat, cicles formatius i EOI.
 • Extraure conclusions formatives personals per al futur exercici docent
 • Valorar positivament les accions d'investigació com a futur docent per tal de millorar la tasca professoral

 

 

Datos generales

Código: 12178
Profesor/a responsable:
FRANCES DIEZ, MARIA ANGELS
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 0,00
Créditos prácticos: 0,60
Carga no presencial: 5,40

Departamentos con docencia

 • Dep.: DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
  Área: DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,05
 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,5
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.
 • Dep.: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA
  Área: DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0,05
 • Dep.: SOCIOLOGÍA I
  Área: SOCIOLOGIA
  Créditos teóricos: 0
  Créditos prácticos: 0

Estudios en los que se imparte