Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECANISMES, MÀQUINES I AUTOMATITZACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura "Mecánica, Mecanismos y Máquinas" se define dentro del módulo de formación específica de Tecnología del Máster, e incluye una parte de los complementos para la formación disciplinar para el ejercicio de la docencia en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato con la especialización de Tecnología.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts que es cursen en l'ensenyament de la tecnologia en secundària obligatòria, i tecnologia industrial en batxillerat.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de la tecnologia.
 • Conèixer la història de la tecnologia i els múltiples desenvolupaments tecnològics actuals per a poder transmetre una visió dinàmica de la seua evolució.
 • Conèixer i reflexionar sobre la percepció ciutadana i dels estudiants sobre diferents aspectes de la tecnologia i les implicacions que això té en el seu ensenyament.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts de Tecnologia en secundària obligatòria i de Tecnologia Industrial en batxillerat.
 • Treballar de forma cooperativa, valorant de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, seleccionar i processar informació i documentació adequada als continguts de Tecnologia i Tecnologia Industrial que s'ensenyaran, i per a exposar els resultats dels treballs fets.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Se pretende ofrecer al alumno una formación teórica superior que le permita contemplar la materia de la educación secundaria como casos particulares de una teoría más general. Esta teoría más general se da junto con su contexto, lo que permitirá al profesor hacer enlaces con otras materias o partes de la misma.

 

 

Dades generals

Codi: 12086
Professor/a responsable:
GIL CHICA, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 1,10
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix