Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA TECNOLOGIA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLPAMENT I EVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas en ESO y BACHILLERATO.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Concebre l'avaluació com un instrument d'intervenció per a ajudar a aprendre i ensenyar millor i planificar un sistema d'avaluació per a un tema d'una manera coherent amb aquesta concepció.
 • Saber analitzar justificadamente l'avaluació habitual (que identifica avaluació amb qualificació terminal), així com el pensament docent espontani en què se sustenta.
 • Ser conscient de la gran influència de l'avaluació sobre les actituds i assoliments dels estudiants.
 • Saber estructurar un tema a partir de problemes i projectes fonamentals de la tenologia, desenvolupant els continguts a tractar en forma de seqüència d'activitats, treballs i projectes que permeten avançar en la solució al problema plantejat mitjançant investigació guiada.
 • Saber organitzar d'una manera eficaç el treball dels alumnes en una classe interactiva, creant un ambient d'immersió en la cultura cientifica tecnològica que afavorisca la implicació de tots.
 • Conèixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
 • Ser conscient de la crisi mediambiental en què es troba el nostre planeta i de la ineludible necessitat de tractar les relaciones ciència, tècnica, societat, medi ambient en el desenvolupament dels temes de les assignatures de tecnologia, amb la finalitat de fomentar una ciutadania que puga participar racionalment en la presa de decisions.
 • Ser capaç d'organitzar i planificar activitats en què s'utilitzen les TIC com un instrument per a contribuir a la solució d'un problema dins d'un projecte tecnològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Diseñar y planificar unidades didácticas para la asignatura de Tecnología en la ESO y bachillerato.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12085
Professor/a responsable:
FERNANDEZ GONZALEZ, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix