Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA MATEMÀTICA I INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria

Especialidad: Profesor de Matemáticas

Asignatura: Obligatoria de Especialidad

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de les Matemàtiques.
 • Conèixer les línies d'investigació actuals en Didàctica de la Matemàtica.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació en Didàctica de la Matemàtica.
 • Utilitzar diferents fonts per a obtenir informació sobre la innovació en l'ensenyament de la Matemàtica i la investigació en Didàctica de la Matemàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 •     Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las Matemáticas.
 •     Conocer las líneas de investigación actuales en Didáctica de la Matemática.
 •     Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación en Didáctica de la Matemática.
 •     Utilizar distintas fuentes para obtener información sobre la innovación en la enseñanza de la Matemática y la investigación en Didáctica de la Matemática.

 

 

Dades generals

Codi: 12064
Professor/a responsable:
LLINARES CISCAR, SALVADOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix