Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR: INFORMÀTICA.

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de la informàtica.
 • Conèixer els continguts d'Informàtica que es cursen en l'ensenyament d'aquestes matèries.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents d'aquesta matèria i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer i reflexionar sobre la percepció ciutadana i dels estudiants sobre determinats aspectes de la Informàtica i les implicacions de la mateixa en el seu ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen i apliquen els coneixements d'Informàtica en la secundària obligatòria i postobligatoria.
 • Saber elaborar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar i per a exposar els resultats dels treballs fets.
 • Valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 

 

Dades generals

Codi: 12044
Professor/a responsable:
VAZQUEZ PEREZ, SONIA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 2,16
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,64
  Crèdits pràctics: 0,96
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix