Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN LES CIÈNCIES SOCIALS : GEOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

LA ASIGNATURA SE CONCIBE EN EL ÁMBITO DE FORMACIÓN DE LA DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFIA DEL MASTER UNIVERSITARIO DEL PROFESORADO DE LA ESPECIALIDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores (tant de contingut disciplinari com didàctic) dins de l'àmbit de l'ensenyament i aprenentatge de la geografia en l'educació secundària obligatòria i el batxillerat utilitzant criteris, indicadors i eines actualitzats.
 • Analitzar críticament el desenvolupament de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació, utilitzant indicadors de qualitat.
 • Identificar, analitzar i plantejar solucions i alternatives a problemes relatius al desenvolupament de l'ensenyament i aprenentatge de la geografia.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives en l'àmbit de la geografia en l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament de la Geografia.
 • Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Treballar de forma cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar i saber-les integrar en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Conocer las líneas actuales de innovación en didáctica de la geografía.
2. Conocer las líneas actuales de investigación en didáctica de la geografía.
3. Innovar e investigar en las dificultades del aprendizaje de la geografía
4. Investigar e innovar en materiales didácticos de geografía.
5. Diseñar e investigar en itinerarios didácticos como recurso educativo.

 

 

Dades generals

Codi: 12040
Professor/a responsable:
SORIANO LOPEZ, CARMEN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix