Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR EN FÍSICA I QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Es tracta de proporcionar als futurs professors de secundària de Física i Química de coneixements i eines que li seran d'utilitat en el desenvolupament de la seua activitat docent.
S'utilitzaran diversos recursos didàctics com las exposicions, realització de prácticas de laboratori, revisió de llibres de text, realització i explicació d'experiments senzills que es poden realitzar en l'aula o en la llar, utilització de pàgines web, connectar amb dispositius quotidians i amb la tecnologia actual, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Proporcionar als futurs professors de secundària de coneixements, recursos didàctics i eines que li puguen ser d'utilidad en les seues futures classes.
Redescobrir en l'experimentació amb materials assequibles (de fàcil accés) aquells fenòmens, conceptes i principis físics i químics que, d'una forma o una altra, s'expliquen en les assignatures de física i química en secundària i batxillerat. Conèixer experiments senzills, que adaptats al nivell de la classe, servisquen per a estimular la curiositat i l'interès dels alumnes per l'assignatura de Física i Química.
Connectar la Física i la Química i els seus principis bàsics amb la tecnologia quotidiana. Conèixer i apreciar la base del funcionament de molts dispositius -aparells domèstics, professionals, industrials...- Avaluar i discutir els encerts i els errors que es comenten en moltes pel·lícules, o en els comics de ciència-ficció.
Revisar els avanços de la Física i la Química al llarg de la història. Revisar els continguts curriculars inclosos en les diferents assignatures de física i química en secundària i batxillerat.

 

 

Dades generals

Codi: 12028
Professor/a responsable:
BONETE FERRANDEZ, PEDRO LUIS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1

Estudis en què s'imparteix