Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR EN FÍSICA I QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Se trata de proporcionar a los futuros profesores de secundaria de Física y Química diversas herramienta que le seran de utilidad en el desarrollo de su actividad docente.

Se utilizarán diversos recursos didácticos como la realización de prácticas de laboratorio, revisión de libros de texto, la realización y explicación de experimentos sencillos que se pueden realizar en el aula, utilización de páginas webb, conectar con dispositivos cotidianos y con la tecnología actual, etc

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

COMPLEMENTOS PARA LA FORMACION EN FÍSICA Y QUÍMICA

  Proporcionar a los futuros profesores de secundaria recursos didácticos y herramientas que le puedan ser de utilizad en sus futuras clases.

  Redescubrir en la experimentación con materiales asequibles (de fácil acceso) aquellos fenómenos, conceptos y principios físicos y químicos que, de una forma u otra, se explican en las asignaturas de física y quimica en secundaria.

  Conectar la Física y la Química y sus principios básicos con la tecnología cotidiana. Conocer y apreciar la base del funcionamiento de muchos dispositivos -aparatos domésticos, profesionales, industriales...-

  Evaluar y discutir los aciertos y los errores que se comenten en muchas películas, o en la comics de ciencia-ficción.

  Conocer experimentos sencillos, que adaptados al nivel de la clase, sirvan para estimular la curiosidad y el interés de los alumnos por la asignatura de Física y Quimica.

 

 

Dades generals

Codi: 12028
Professor/a responsable:
BONETE FERRANDEZ, PEDRO LUIS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1

Estudis en què s'imparteix