Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Master Universitario en profesorado de Educación Secundaria

Especialidad: Economía

Asignatura obligatoria de especialidad

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar l'aptitud per a seleccionar i seqüenciar activitats, unitats didàctiques, textos i organitzar el currículum.
 • Desenvolupar l'aptitud per a interpretar els processos d'aprenentatge dels continguts curriculars d'economia.
 • Desenvolupar l'aptitud d'interpretar i aplicar característiques de la interacció i gestió dels continguts econòmics en la classe d'economia.
 • Conèixer i usar recursos i materials per a l'ensenyament de l'economia.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Desarrollar la aptitud para seleccionar y secuenciar actividades y unidades didácticas para la enseñanza-aprendizaje de los contenidos curriculares de Economia en la ESO y Bachillerato, 
Desarrollar la aptitud para interpretar los procesos de aprendizaje de los contenidos curriculares de Economía.
Desarrollar la aptitud de interpretar y aplicar características de la interacción y gestión de los contenidos económicos en la clase de Economía.
Conocer y usar recursos y materiales para la enseñanza de la Economía.

 

 

Dades generals

Codi: 12018
Professor/a responsable:
LLINARES CISCAR, SALVADOR
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix