Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. CORP DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

  El desarrollo de la materia, de acuerdo con los principios de la LOE, implica desarrollar un perfil de profesor que sepa combinar los aspectos reflexivos, críticos y técnicos relativos a la enseñanza y APLICADOS Al USO Y TRABAJO CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. Se pretende dar la información que se considera relevante para mejorar la calidad de la educación que dé la formación más adecuada para llevarla a cabo en el verdadero contexto, que es la Sociedad; una sociedad verdaderamente compleja y tecnificada. Para llevar a cabo esta tarea, el profesor debe convertirse en un agente activo de su propio proceso de formación, muy en especial, en LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS para establecer los parámetros de calidad de la enseñanza y renovación pedagógica. La asignatura está diseñada para conocer la importancia y el enriquecimiento que tiene para toda la comunidad educativa SABER APLICAR Y TRABAJAR CONLAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursades.
 • Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, comunicant les seues conclusions i les raons que les sustenten a la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

 

 

 

Dades generals

Codi: 12014
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ BRAVO, JOSEFA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix