Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. CORP PROFESSORS TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Contexto de la asignatura

En el contexto de la formación del profesorado de secundaria, al que va dirigido el master al que pertenece esta asignatura, cobra vital importancia la formación de estos futuros profesionales en un ámbito que les va a ser de gran utilidad en su futura actuación profesional. La formación en los aspectos de la investigación en educación, les va a proporcionar la capacidad dar respuestas a algunos de los problemas con los que se van a encontrar en su actuación profesional futura y además, les va a permitir un proceso de formación continua ligada a la consulta de las investigaciones que se realizan en este sector.

Es en este contexto en el que se pretende proporcionar las herramientas que hagan posible lo indicado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursades.
 • Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, comunicant les seues conclusions i les raons que les sustenten a la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos específicos aportados por el profesorado


Esta asignatura pretende que el/la alumno/a sea capaz de:
1. Analizar y comprender los presupuestos y procedimientos metodológicos de los paradigmas de investigación en educación
2. Comparar investigación cualitativa-cuantitativa.
3. Saber localizar las fuentes para realizar búsquedas bibliográficas.
4. Conocer y aplicar a problemas de investigación concretos los principales diseños utilizados en la investigación educativa y las correspondientes técnicas de análisis de datos.
5. Conocer y aplicar las formas o procedimientos fundamentales del muestreo.
6. Identificar las técnicas e instrumentos de recogida de datos en los distintos tipos de investigaciones.
7. Diseñar una propuesta de investigación que pueda dar respuesta a un problema de investigación planteado.
8. Interpretar y saber presentar con corrección los datos y/o resultados aportados por el análisis de diferentes problemas de investigación.
9. Analizar críticamente artículos de investigación.

 

 

Dades generals

Codi: 12013
Professor/a responsable:
GONZALEZ GOMEZ, JUAN PABLO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix