Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El trabajo fín de grado (TFG) es una materia transversal cuyo desarrollo se realizará asociado a una de las áreas de conocimiento relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el plan de estudios.

El TFG será un trabajo original, autónomo y personal cuya elaboración podrá ser individual o coordinada y cada estudiante realizará bajo la orientación de una tutora o tutor, que permitirá mostrar de forma integrada los contenidos formativos y las competencias adquiridas asociadas al título.

El TFG podrá ser presentado en castellano, valenciano o inglés.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • E60 : Dissenyar, planificar i executar un programa d'educació dieteticonutricional tant en individus sans com en malalts, aplicant-hi els mètodes de recuperació de la informació, les habilitats de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació d'u
 • E61 : Aplicar els coneixements de les ciències dels aliments per a analitzar, en una situació real, les modificacions que experimenten els aliments i productes alimentaris com a conseqüència dels processos tecnològics, culinaris i dels sistemes de producció, elaboració, transformació i conservació, i que poden afectar la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat i les seues característiques organolèptiques.
 • E62 : Aplicar els coneixements de les ciències de la nutrició, la dietètica i la salut per a dissenyar i dur a terme, en una situació real, tant en individus sans com malalts, i tenint en compte les condicions inherents al cicle vital, el protocol d'avaluació dietètica de l'estat nutricional, la interpretació del diagnòstic nutricional, l'avaluació dels aspectes nutricionals d'una història clínica i el pla d'actuació dietètica.
 • E63 : Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.
 • E64 : Dissenyar, planificar i executar un programa d'educació dieteticonutricional tant en individus sans com en malalts, aplicant-hi els mètodes de recuperació de la informació, les habilitats de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació d'una manera crítica i efectiva.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • L'estudiant ha d'escollir una de les competències específiques de la matèria i desenvolupar els objectius relacionats amb l'àmbit seleccionat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El objetivo general del TFG es que las/los estudiantes sean capaces de mostrar de forma integrada que han adquirido las competencias asociadas al título, que relacionen el contenido formativo con la práctica profesional, integrando habilidades para la búsqueda, análisis y síntesis de información, así como habilidades para la interpretacióny aplicación práctica del tema elegido.

 

 

Dades generals

Codi: 27543
Professor/a responsable:
SOSPEDRA LOPEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 8,10

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,26
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02

Estudis en què s'imparteix