Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

"En esta assignatura els objectius i continguts estan enfocats que l'alumne siga capaç d'adquirir els coneixements d'adequats per a realitzar un tractament dietètic adequat per a l'esportista en distintes situacions i disciplines."

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les necessitats nutricionals dels diversos tipus d'esportistes i la seua valoració.
 • Adquirir habilitats de disseny i planificació de dietes adaptades a diversos esports.
 • Proporcionar eines per a la cerca i l'ús adequats de la informació disponible sobre els problemes alimentaris i les necessitats nutricionals dels esportistes i desenvolupar coneixement en aquesta àrea.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Aprendre a utilitzar mètodes de registre d'hàbits d'alimentació de l'esportista.

Assimilar quina informació aporta la valoració de l'estat nutricional.

Aplicar la planificació dietètica més adequada en els cicles d'entrenament, precompetició, competició i de descans.

Relacionar la planificació dietètica amb l'adaptació a la composició corporal més recomanable per a l'esdeveniment que s'estiga preparant l'esportista.

Diferenciar els menús existents d'alta densitat energètica.

Observar l'ús de la Suplementación dietètica o ajudes ergogénicas més adequades.

Conéixer les adaptacions necessàries per canvis d'horaris o geografia.

Adquirir els coneixements necessaris per a saber la intervenció dietètica més adequada per als distints esports proposats.

 

 

Dades generals

Codi: 27533
Professor/a responsable:
MARTINEZ SANZ, JOSE MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix