Competències i objectius

SENSE DOCÈNCIA EN AQUEST CURS ACADÈMIC
Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El marc conceptual de les transicions fa referència bàsicament als canvis en els patrons sociodemogràfics, d'alimentació i d'estils de vida que condicionen els estats nutricionals i de salut de les poblacions. L'assignatura analitza els models explicatius que ofereixen les teories transicionals (demogràfica, epidemiològica i sanitària, alimentària i nutricional i de riscos mediambientals) i el seu interès i la seua utilitat per a explicar les dinàmiques de salut, i en concret el paper que cal atorgar als factors relacionats amb l'alimentació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Oferir, al dietista nutricionista, teories i models explicatius per a interpretar l'ampli conjunt de factors que determinen els canvis i les transformacions dels hàbits alimentaris i les seues conseqüències per a la salut de les poblacions.
 • Conèixer l'evolució i les principals característiques de les transicions alimentàries i nutricionals de la població valenciana, espanyola i europea.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Oferir als i les dietistes-nutricionistes teories i models explicatius que li permeten interpretar l'ampli conjunt de factors que determinen els canvis i les transformacions dels hàbits alimentaris i les seues conseqüències per a la salut de les poblacions.
• Conèixer l'evolució i les principals característiques de les transicions alimentàries i nutricionals, dedicant una atenció particular a la valenciana, espanyola i europea
• Contextualitzar les transicions alimentàries i nutricionals en els processos de modernització i globalització experimentats per les poblacions europees occidentals. Així com en els processos de transició demogràfica, epidemiològica i sanitària i de riscos mediambientals.
• Analitzar els problemes i els reptes alimentaris i nutricionals que han d'afrontar els països en vies de desenvolupament des de l'experiència de les transicions alimentàries i nutricionals de les poblacions europees

 

 

Dades generals

Codi: 27530
Professor/a responsable:
TORMO SANTAMARIA, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix