Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BROMATOLOGIA DESCRIPTIVA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E33 : Reconèixer els objectius i particularitats de la producció industrial d'aliments.
 • E34 : Conèixer els principals efectes que l'aplicació de la calor i la humitat causa sobre les propietats nutritives i organolèptiques dels aliments, assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentaris i el seu desenvolupament. Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
 • E35 : Utilitzar la ciència per a explicar alguns dels fenòmens que ocorren en cuina.
 • E36 : Conèixer les diferents fonts (bibliogràfiques, Internet, etc.) de coneixement relacionades amb la ciència i tecnologia d'aliments.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Ciències dels Aliments

 • 11 : Identificar i classificar els aliments, productes alimentaris i ingredients alimentaris.
 • 12 : Conèixer la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat, les seues característiques organolèptiques i les modificacions que pateixen com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • 13 : Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • 14 : Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi bromatològica i sensorial de productes alimentaris.
 • 15 : Interpretar i utilitzar les bases de dades i taules de composició d'aliments.
 • 17 : Conèixer les tècniques culinàries per a optimitzar les característiques organolèptiques i nutricionals dels aliments, amb respecte a la gastronomia tradicional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i classificar els aliments, productes alimentosos i ingredients alimentaris.
 • Conèixer la composició química i les propietats dels grups d'aliments i dels productes derivats.
 • Identificar i saber possibles antinutrients que contenen els aliments.
 • Estar familiaritzat amb els components més importants, des del punt de vista nutricional, de cada grup d'aliments.
 • Saber quines substàncies poden ser les responsables d'intoleràncies i al·lèrgies i en quins aliments poden trobar-se.
 • Interpretar i utilitzar taules de composició d'aliments de diverses fonts. Avantatges i inconvenients.
 • Estar familiaritzat amb les definicions d'aliments del Codi Alimentari Espanyol.
 • Saber quins són els additius alimentaris permesos a Espanya.
 • Utilitzar les tècniques bàsiques d'anàlisi d'aliments.
 • Saber buscar articles de recerca en les bases de dades disponibles en Campus Virtual.
 • Desenvolupar habilitats de treball en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27513
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix