Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E65 : Aplicar els coneixements de les ciències dels aliments per a analitzar, en una situació real, les modificacions que experimenten els aliments i productes alimentaris com a conseqüència dels processos tecnològics, culinaris i dels sistemes de producció, elaboració, transformació i conservació, els quals poden afectar la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat i les seues característiques organolèptiques.
 • E66 : Conèixer l'estructura i la funció de les diferents molècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • E67 : Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la nutrició.
 • E68 : Conèixer les propietats més rellevants de l'aigua i la seua importància bioquímica com a dissolvent universal i com a reactiu.
 • E69 : Conèixer l'estructura i la funció de les diferents biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • E70 : Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la nutrició.
 • E71 : Adquirir habilitats pràctiques d'experimentació, incloent-hi la utilització correcta de reactius bioquímics, mostres biològiques i instrumentació, com també la valoració de riscos en el treball de laboratori i la gestió adequada de residus biològics.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica

 • 1 : Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aconseguir que l'alumnat es familiaritze amb les estructures químiques, la catàlisi i les transformacions metabòliques de les molècules relacionades amb els compostos vitals, i en comprenga el substrat químic de les principals funcions biològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27507
Professor/a responsable:
MARHUENDA EGEA, FRUTOS CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix