Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura pretén proporcionar als alumnes una introducció teòrica i pràctica dels coneixements bàsics necessaris per comprendre els aspectes històrics, socials i culturals de l'alimentació humana des d'una visió interdisciplinar, i abordar els elements que condicionen l'alimentació des d'una perspectiva relativista i fora de etnocentrismes. En l'acte de l'alimentació, l'ésser humà biològic i l'ésser humà social, cultural i històric, estan estretament lligats i recíprocament implicats.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E16 : Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits de l'alimentació.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de formació bàsica

 • 10 : Descriure els fonaments antropològics de l'alimentació humana. Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits d'alimentació.
 • 5 : Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir l'alumnat en la diversitat de factors biològics, científics, culturals, econòmics, polítics, socials, etc., que han determinat i condicionat històricament el binomi alimentació-nutrició.
 • Tractar els aspectes socials i culturals de l'alimentació humana, des de la perspectiva de l'antropologia social i cultural.
 • Tractar el significat social del comportament alimentari de l'ésser humà.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius:

- Introduir l'alumne en la diversitat de factors biològics, científics, culturals, econòmics, polítics, socials, etc., que han determinat i condicionat històricament el binomi alimentació / nutrició.
- Introduir l'alumne en els aspectes socials i culturals de l'alimentació humana des de la perspectiva de l'Antropologia Social i Cultural i de la Sociologia.

Competències:

Competències generals:
- Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.
- Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinar els professionals i altre personal relacionat amb l'avaluació diagnòstica i tractament en dietètica i nutrició.

Competències específiques:
- Explicar, amb l'ajuda del mètode històric, la diversitat de factors que incideixen en els diferents sistemes de producció i consum d'aliments.
- Conèixer els fonaments antropològics de l'alimentació humana.
- Apropar l'alumne a la comprensió del fet alimentari des d'una perspectiva estructural i sistèmica.

Competències transversals:
- Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.
- Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.
- Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

Dades generals

Codi: 27505
Professor/a responsable:
FERRANDEZ FERRER, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,67
  Crèdits pràctics: 0,13
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,67
  Crèdits pràctics: 0,14
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,13

Estudis en què s'imparteix