Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM XV CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les assignatures Practicum corresponen al module de practiques curriculars de la titulació de Grau en Infermeria.

Aquesta assignatura es desenvoluparà en el context hospitalari de tots els centres publicos/privats de la Província d'Alacant. L'alumnat serà assignat per la Facultat a cada centre de pràctiques, prèvia sol·licitud en la temporalitat que marque la Coordinació de pràctiques.

Cada alumne i alumna haurà de tenir un tutor o tutora clínic. Aquesta figura és fonamental per a l'aprenentatge, seguiment i avaluació de les competències que ha d'aconseguir l'alumnat.

En l'aprenentatge clínic tindrem en compte quatre rols diferents: Professor responsable de l'assignatura, tutor clínic, alumnat i professor assignat pel Departament d'Infermeria a cada grup i en cada centre de pràctiques:

- El professor responsable de l'assignatura tindrà la responsabilitat de coordinar la docència i activitats que l'alumnat i professorat assignat a cada grup realitza per a aconseguir les competències i objectius proposats.

- El professor assignat pel Departament d'Infermeria per a cada grup es desplaçarà a cada centre de pràctiques i durà a terme una docència presencial en el centre de pràctiques i de manera setmanal (sessions clíniques amb l'alumnat de manera setmanal per a evaluaar objectius, relacionar teoria/practica, desenvolupar temes especificos etc...)

- El tutor clinico serà una infermera o infermer que realitza el seu activiad asitencial en unitats mèdiques o quirúrgiques, també en aquelles en les quals es programe que l'estudiant puga cobrir les competències de la cura bàsica i generalista. Prioritàriament, unitats amb pacients amb problemes respiratoris i cardíacs, amb problemes i cures sistematicos digestius, cuidats de prevenció i tractament de la pell, ferides, ulceres. Identificant la prescripció, preparació i adminsitración de productes sanitaris i farmacològics, així com, la detoterapia necessària per a cobrir el patron nutricional de cada pacient.

És important ressaltar que l'alumnat és la primera vegada que s'incorporarà en equips de salut hospitalaris i aprendrà a treballar en equip identificant tods els seus components. De manera pràctica aprendrà a reflexionar en l'acció sobre aquelles qüestions, deontologícas i ètiques que són necessàries tenir presents per a la planificació de la cura, aplicant per a això el pla de cures individualitzat i tenint encuenta les necessitats de la persona.

En aquest període de practicum, es produirà un creixement personal fruit de l'afrontament davant noves situacions i vivències que serà dirigit i secundat per tots els actors que participem en lel procés d'aprenentatge.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJECTIUS PROPOSAT PEL PROFESSORAT

• Identificar i analitzar els processos determinants i desencadenants de la malaltia i les implicacions resultants d'aquesta, tant a nivell individual com en la família. Relacionar-se degudament amb el pacient i família. Detectar necessitats psicosocials rellevants per a la correcta cura d'aquest.
• Integrar-se en l'equip interdisciplinari de la unitat.
• Valorar, interpretar i comunicar qualsevol alteració en l'organisme malalt.
• Elaborar diagnòstics d'infermeria segons la resposta humana del pacient a les necessitats/ problemes de salut físics, psíquics, i del seu entorn, tenint en compte la priorització d'aquests per a la necessitat de salut i del propi pacient.
• Planificar les cures d'infermeria tenint en compte les prioritats de salut del pacient i les intervencions /activitats per a cobrir-les.
• Avaluar els plans de cures elaborades.
• Elaborar informes de continuïtat de cures.

 

 

Dades generals

Codi: 27047
Professor/a responsable:
SANJUAN QUILES, ANGELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix