Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM I: INFERMERIA COMUNITÀRIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Pràcticum I: Infermeria Comunitària I si  planteja introduir als estudiants en el model professional de la Infermeria Comunitària, a través de les models teòrics i metodològics, funcions i activitats i el seu paper dins dels equips multidisciplinaris d'atenció a la comunitat. Tot això from la perspectiva comunitaria dels problemes de salut, amb especial èmfasi en els seus determinants socials, culturals i medi ambientals, i des de la concepció de la  participació comunitaria com premissa per abordar les cures de la salut de les persones, les famílies i Les comunitats.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 15 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
 • 19 : Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • 20 : Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats que cal desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • 21 : Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut.
 • 23 : Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • 24 : Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 • 25 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 • 26 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • 27 : Educar, facilitar i reforçar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estiguen afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 33 : Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • 42 : Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir l'alumnat en el concepte i els determinants de la salut.
 • Introduir l'alumnat en els diversos enfocaments de la salut internacional.
 • Reconèixer els diversos sistemes d'organització de l'assistència sanitària.
 • Especificar les característiques del sistema sanitari formal i informal.
 • Comprendre i debatre el concepte de iatrogènia.
 • Identificar la classe social, l'ètnia i el gènere com a determinants de salut, en l'anàlisi de les desigualtats.
 • Comprendre i debatre el concepte de desenvolupament sostenible i la relació que té amb la salut.
 • Introduir l'alumnat en els conceptes bàsics d'ecologia humana.
 • Identificar els fenòmens globals que afecten el medi ambient mundial.
 • Analitzar el fenomen de la contaminació ambiental i les repercussions que té en la salut.
 • Identificar la demografia com a determinant de l'estat de salut de la població i la relació que té amb les desigualtats en salut.
 • Conèixer els antecedents històrics de la infermeria comunitària.
 • Identificar les tendències en la prestació de cures d'infermeria en la comunitat.
 • Conèixer el model professional de la infermeria comunitària, les funcions i el paper en l'equip multidisciplinari d'atenció primària.
 • Participar, amb els professionals d'infermeria de l'equip, en les activitats d'infermeria relacionades amb l'atenció a les persones sanes o malaltes.
 • Situar els professionals de la infermeria dins de l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 • Identificar les activitats de la infermeria comunitària en el marc de la promoció de la salut.
 • Valorar la transcendència i utilitat de les accions comunitàries.
 • Valorar la dimensió de les cures en el treball comunitari.
 • Ser capaç de comunicar-se amb persones no expertes en salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Identificar els diferents membres de l'Equip d'Atenció Primària de la zona bàsica de salut i les seues competències.

2. Conéixer i manejar la història clínica informatitzada.

3. Conéixer i manejar el sistema de protecció enfront dels riscos professionals i el sistema de gestió de residus sanitaris.

4. Participar amb els professionals d'infermeria de l'equip, en les activitats d'infermeria relacionades amb l'atenció a les persones sanes o malaltes.

5. Identificar activitats de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia desenrotllades per la infermera tant en el centre de salut com en atenció domiciliària o comunitària.

6. Dur a terme els procediments d'infermeria freqüents en Atenció Primària: control de constants vitals, somatometria, cures de ferides, tira reactiva orina, glucèmia capil·lar, electrocardiograma, etc.

7. Identificar usuaris de l'assistència sanitària la classe social del qual, ètnia, gènere o entorn puga estar influint en la seua situació de salut o benestar.

8. Apreciar la contribució de les infermeres i els Equips d'Atenció Primària a la salut comunitària.

9. Identificar mecanismes de comunicació entre professionals (per exemple, interrelació de la infermera d'AP i la infermera d'atenció especialitzada) i entre professionals i persones no expertes en salut (usuaris, associacions comunitàries, ajuntaments, etc...) .

10. Elaborar el treball d'ACTIUS DE SALUT de la zona: diagnostique, mapa d'actius i recomanacions comunitàries

 

 

Dades generals

Codi: 27014
Professor/a responsable:
GALIANA SANCHEZ, MARIA EUGENIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix