Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Se trata de una asignatura semestral optativa, a impartir en el primer semestre del tercer y/o cuarto curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, siendo necesaria para adquirir conceptos y conocimientos de Nutrición Básica y Nutrición Deportiva: recomendaciones nutricionales y el papel de las ingestas nutricionales en el deporte, la evaluación nutricional de la persona activa, analizar y evaluar las dietas en deportistas teniendo en cuenta las consideraciones nutricionales en grupos específicos de atletas y otros temas específicos en nutrición deportiva necesarios para poder aplicar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Grado, como: Teoría de la Actividad física y el Deporte, Anatomía para la Actividad Física y el Deporte, Deportes del Mar, Deportes con Implementos, Deportes Colectivos I, Deportes Colectivos II, Actividad Física y Calidad de Vida, Planificación y Desarrollo de Entrenamiento Deportivo…

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer i comprendre el paper dels diferents nutrients en el metabolisme humà tant en condicions de repòs com en el context de l'activitat física intensa.
 • Determinar les necessitats de nutrients de de una persona per a mantenir un estat de salut òptim en diferents etapes de la vida.
 • Adquirir coneixements sobre la composició dels aliments.
 • Analitzar i avaluar la qualitat nutricional de la dieta.
 • Determinar l'estat nutricional en funció de paràmetres antropomètrics, bioquímics i dietètics.
 • Elaborar dietes equilibrades i adequades per als esportistes en funció de les característiques individuals, tipus d'activitat física desenvolupada i període d'activitat.
 • Emetre consell nutricional per a tenir un estat de salut òptim i una pràctica esportiva d'alt rendiment.
 • Conèixer les ajudes ergogénicas nutricionals usades i els seus efectes.
 • Identificar les característiques i repercussions dels trastorns del comportament alimentari més habituals en  els esportistes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Reconocer y comprender el papel de los diferentes nutrientes en el metabolismo humano tanto en condiciones de reposo como en el contexto de la actividad física intensa.
• Determinar las necesidades de nutrientes de una persona para mantener un estado de salud óptimo en distintas etapas de la vida.
• Adquirir conocimientos sobre la composición de los alimentos.
• Analizar y evaluar la calidad nutricional de la dieta.
• Determinar el estado nutricional en función de parámetros antropométricos, bioquímicos y dietéticos.
• Elaborar dietas equilibradas y adecuadas para los deportistas en función de las características individuales, tipo de actividad física desarrollada y periodo de actividad.
• Emitir consejo nutricional para tener un estado de salud óptimo y una práctica deportiva de alto rendimiento.
• Conocer las ayudas ergogénicas nutricionales empleadas y sus efectos.
• Identificar las características y repercusiones de los trastornos del comportamiento alimentario más habituales en deportistas.

 

 

Dades generals

Codi: 16844
Professor/a responsable:
MARTINEZ AMOROS, NATALIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix