Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COL·LECTIUS DE RISC I ADAPTACIONS CURRICULARS EN L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La atención a la diversidad de las personas, es aún a día de hoy una asignatura pendiente. Con la presente asignatura se tiene como objetivo, conocer las características y necesidades de las personas, y su aplicación en la enseñanza desde área de educación y actividad física.

La asignatura, cuenta con una carga docente de 6 créditos ECTS equivalentes a 150 horas de trabajo presencial y no presencial de  los/as alumnos/as, esta se imparte como asignatura optatica en el primer semestre del cuarto curso del grado de ciencias de la actividad física y el deporte.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE12 : Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el tractament educatiu que han rebut les persones amb necessitats educatives específiques en l'àrea d'educació física i establir vincles amb el tractament social de les persones amb discapacitat.
 • Conèixer i saber diferenciar els diferents tipus de necessitats específiques i les seues principals repercussions psicomotrius, coneixent i ser capaç d'utilitzar recursos metodològics suficients per a afavorir els processos d'inclusió de les persones que presenten una necessitat especial en l'àrea.
 • Saber dissenyar, planificar, avaluar i administrar en la pràctica programes d'activitat física i esport adaptat en l'àmbit educatiu.
 • Saber dissenyar, planificar, avaluar i administrar en la pràctica programes d'activitat física i esport en poblacions amb alt risc de marginació social que promoguen hàbits saludables i d'interacció social.
 • Saber establir vincles de treball amb el departament d'orientació dels centres escolars que possibiliten una atenció global a la diversitat del centre.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Desarrollar actitudes de comprensión hacia la Atención a la Diversidad en relación al contexto de la Actividad Física y el Deporte.

• Adquirir los conceptos fundamentales sobre las condiciones especiales de las personas y su aplicabilidad en el ámbito de la E. Física y el Deporte.

• Realizar intervenciones educativas adaptadas a las necesidades especiales de las personas, en el contexto de aprendizaje del área de Educación Física y el Deporte.

• Conocer y saber diferenciar los distintos tipos de necesidades específicas y sus principales repercusiones psicomotrices, conociendo y siendo capaz de utilizar recursos metodológicos suficientes para favorecer los procesos de inclusión de las personas que presentan una necesidad especial en el área.

• Desarrollar la visión crítica del área de E. Física con respecto a la Atención a la Diversidad en la actualidad, como punto de partida para la mejora profesional.

• Saber diseñar, planificar, evaluar y administrar en la práctica programas de actividad física y deporte en poblaciones con alto riesgo de marginación social que promuevan hábitos saludables y de interacción social.

 

 

Dades generals

Codi: 16843
Professor/a responsable:
ALARCON LOPEZ, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix