Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COL·LECTIUS DE RISC I ADAPTACIONS CURRICULARS EN L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

L'assignatura preten dotar d'eines a l'alumnat per tal d'atendre a la diversitat funcional del seu alumnat a l'àrea d'educación física i resoldre els problemes deguts a conductas problemàtiques de l'alumnat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE12 : Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el tractament educatiu que han rebut les persones amb necessitats educatives específiques en l'àrea d'educació física i establir vincles amb el tractament social de les persones amb discapacitat.
 • Conèixer i saber diferenciar els diferents tipus de necessitats específiques i les seues principals repercussions psicomotrius, coneixent i ser capaç d'utilitzar recursos metodològics suficients per a afavorir els processos d'inclusió de les persones que presenten una necessitat especial en l'àrea.
 • Saber dissenyar, planificar, avaluar i administrar en la pràctica programes d'activitat física i esport adaptat en l'àmbit educatiu.
 • Saber dissenyar, planificar, avaluar i administrar en la pràctica programes d'activitat física i esport en poblacions amb alt risc de marginació social que promoguen hàbits saludables i d'interacció social.
 • Saber establir vincles de treball amb el departament d'orientació dels centres escolars que possibiliten una atenció global a la diversitat del centre.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Dotar a l'alumnat de les eines per a poder atendre a la diversitat del seu alumnat deguda a NEE.

Dotar a l'alumnat de les ferramentes per a poder actuar davant d'alumnat amb conductes problemàtiques.

Capacitar a l'alumnat per a l'elaboració de materials docents adients a tot l'alumnat i especialment a aquells amb NEE.

Construïr ferramentes per a la facilitació de l'acció a l'alumnat amb NEE


 

 

 

Dades generals

Codi: 16843
Professor/a responsable:
CAUS PERTEGAZ, NURIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix