Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRIMERS AUXILIS I FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Los primeros auxilios son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades hasta disponer de tratamiento especializado, evitando morbimortalidad. En el contexto de la práctica del deporte y el ejercicio los accidentes son frecuentes, la correcta aplicación de los primeros auxilios pueden marcar la diferencia en la recuperación de un enfermo/accidentado. La fisiopatología relaciona el funcionamiento normal del cuerpo con los cambios que se producen con la enfermedad y la capacidad del organismo para adaptarse a dichos cambios. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE12 : Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE5 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments, estructures i funcions de la motricitat humana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i analitzar els principis bàsics de les actuacions de primers auxilis.
 • Reconèixer les alteracions de la salut que requereixen una actuació urgent o emergent, mitjançant la valoració adequada de l'accidentat.
 • Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic.
 • Conèixer i executar maniobres adequades d'immobilització, postures d'espera de seguretat i mètodes d'evacuació i transport d'accidentats.
 • Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 • Reconèixer les característiques fisiopatològiques de les lesiones musculoesquelètiques derivades de l'activitat física.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

COMPETENCIAS

CG1.1: Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG1.2: Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE1: Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los efectos de la práctica del ejercicio físico en la estructura y función del cuerpo humano.

CE3: Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la Actividad Física y el Deporte.

CE5: Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos, estructuras y funciones de la motricidad humana.

CE12: Destreza en la identificación de los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

 

OBJETIVOS


• Conocer y analizar los principios básicos de las actuaciones de Primeros Auxilios.


• Reconocer aquellas alteraciones de la salud que requieren de una actuación urgente y/o emergente, mediante la valoración adecuada del accidentado en actividad física y deporte.


• Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico.


• Conocer y ejecutar maniobras adecuadas de inmovilización, posturas de espera de seguridad y métodos de evacuación y transporte de accidentados.


• Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados de salud.


• Reconocer las características fisiopatológicas de las lesiones músculo-esqueléticas derivadas de la actividad física.

 

 

Dades generals

Codi: 16834
Professor/a responsable:
MARTINEZ CHAZARRA, VICENTE JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix