Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRIMERS AUXILIS I FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

Els primers auxilis son mesures terapèutiques urgents que s'apliquen a les víctimes d'accidents o malalties fins dispondre de tractament especialitzat, evitant morbi-mortalitat. En el context de la pràctica de l'deport i l'eixercici els accidents son freqüents, la correcta aplicació dels primers auxilis pot marcar la diferència en la recuperació d'un malalt/accidentat. La fisiopatologia relaciona el funcionament normal del cos amb els canvis que se produixen en la malaltia i la capacitat de l'organisme per a adaptar-se a aquests canvis. El seu coneiximent bàsic, relacionat amb les alteracions dels distints sistemes, complementa la Prescripció d'activitat física en poblacions especials i a l'Anatomia per a l'activitat fisica i l'eixercici, fomentant la capacitat del professional en la prevenció, atenció i programació de l'eixercici per als distints grups d'edat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE12 : Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE5 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments, estructures i funcions de la motricitat humana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i analitzar els principis bàsics de les actuacions de primers auxilis.
 • Reconèixer les alteracions de la salut que requereixen una actuació urgent o emergent, mitjançant la valoració adequada de l'accidentat.
 • Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic.
 • Conèixer i executar maniobres adequades d'immobilització, postures d'espera de seguretat i mètodes d'evacuació i transport d'accidentats.
 • Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 • Reconèixer les característiques fisiopatològiques de les lesiones musculoesquelètiques derivades de l'activitat física.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Conèixer i analitzar els principis bàsics de les actuacions de primers auxilis.
Reconèixer les alteracions de la salut que requereixen una actuació urgent o emergent, mitjançant la valoració adequada de l'accidentat.
Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic.
Conèixer i executar maniobres adequades d'immobilització, postures d'espera de seguretat i mètodes d'evacuació i transport d'accidentats.
Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
Reconèixer les característiques fisiopatològiques de les lesiones musculoesquelètiques derivades de l'activitat física.

 

 

Dades generals

Codi: 16834
Professor/a responsable:
PEÑA RODRIGUEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix