Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIES I INSTRUMENTACIÓ APLICADES A L'EDUCACIÓ FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Actualment hi ha un gran desenvolupament i expansió de la tecnologia aplicada a l'avaluació, seguiment i valoració dels esportistes . Aquest tipus d'eines ajuden als professionals de ciències de l'esport a poder dur a terme un desenvolupament professional de qualitat i d'acord amb els nous temps , on la utilització d'una instrumentació específica es converteix en un valor afegit i diferenciador .

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE5 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments, estructures i funcions de la motricitat humana.
 • CE6 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar programaris, plataformes i tècniques informàtiques específiques que afavorisquen la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i l'esport.
 • Comprendre i utilitzar tècniques i programaris específics del camp de l'activitat física i esportiva que faciliten la comprensió dels factors fisiològics i biomecànics, així com l'avaluació de la condició física.
 • Utilitzar i combinar tècniques d'enregistrament i anàlisi de vídeo que permeten comprendre els efectes de la pràctica d'exercici físic, i també els patrons de la motricitat humana.
 • Controlar i utilitzar programaris, instrumentació i tecnologies específiques que permeten analitzar, conèixer i comprendre els fonaments de l'esport, així com el control del procés d'entrenament.
 • Conèixer formes i perspectives d'utilització tecnològiques en el camp de l'activitat física i esportiva, especialment la seua integració en l'àmbit educatiu.
 • Seleccionar, avaluar i aplicar les tecnologies més adequades a partir dels objectius/activitats pretesos.
 • Demostrar capacitats de resolució de problemes específics derivats del camp de l'activitat física i esportiva a través de l'ús de les TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conèixer els fonaments bàsics en què es basa la instrumentació aplicada a les Ciències de l'Esport , així com la seva relació amb la validesa i abast de la mesura d'avaluació.

Saber triar els paràmetres tècnics òptims que permetin maximitzar la informació rellevant obtinguda en el procés cinetífico , minimitzant els costos i temps de procés.

 

 

Dades generals

Codi: 16543
Professor/a responsable:
PUEO ORTEGA, BASILIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix