Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Toda actividad científica, educativa o empresarial, o cualquier otra actividad de características similares, debe tener una organización o estructuración de las diferentes tareas que se vayan a realizar. Para ello se elabora un programa de actividades o planificación de todos los aspectos que se llevarían a cabo para cumplir con los objetivos programados. Esta planificación también sirve para realizar algunos ajustes o cambios de acuerdo a los inconvenientes observados en un momento determinado. El campo del entrenamiento deportivo no es una excepción, es necesario realizar procesos de estructuración de los programas a desarrollar que se ajusten a las condiciones que en cada momento presente el/la deportista, teniendo en cuenta los medios materiales y de infraestructura necesarios para tal fin. Para que los mecanismos de adaptación puedan producirse óptimamente y así trazar el camino más recto hacia la optimización de las capacidades personales, la secuencia en la aplicación de las cargas y el control de las mismas es fundamental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, en l'entrenament i control de la resistència, la força, velocitat i l'amplitud de moviment.
 • Utilitzar i aplicar els conceptes i objectius de la planificació de l'entrenament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Conocer y comprender los fundamentos básicos de la planificación deportiva
- Conocer la evolución histórica y los modelos contemporáneos de periodización
- Conocer, diseñar y aplicar planes de entrenamiento a corto, medio y largo plazo en función de las características de la población al que van dirigidos
- Conocer y comprender las diferencias en el entrenamiento y planificación de deportistas en formación y de adultos
- Conocer, diseñar y aplicar planes de entrenamiento en función del ciclo menstrual
- Conocer, comprender y aplicar diferentes sistemas de control de la carga de entrenamiento.
- Conocer, compreder y aplicar diferentes evaluaciones del rendimiento deportivo en función de las necesidades de cada deporte y nivel de deportista.

 

 

 

Dades generals

Codi: 16536
Professor/a responsable:
MANCHADO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix