Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMACIÓ I DISSENY CURRICULAR EN L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

A partir de la reforma educactiva de 1990 en España, se transfiere a los centros educativos gran parte de la programación curricular. Con lo que las funciones del docente, no solo se limitan a la impartición de clases, si no que, tambíen a las de programar y diseñar. Por lo que se hace nesecario contribuir desde la Universidad a la formación integral del profesional de la docencia en la Educación Física, en el proceso de planificación y programación curricular, así como, sus metodologías y estrategias docentes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE6 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els elements que constitueixen els processos d'ensenyament i aprenentatge de l'activitat física i l'esport.
 • Conèixer el procés de la planificació educativa en educació física i les línies de programació de la pràctica docent en l'aula, la programació de la sessió i unitats didàctiques a través de realització de pràctiques i de la seua reflexió i anàlisi per a aconseguir un ensenyament més eficaç i ajustat a la realitat.
 • Desenvolupar capacitats per a la presa de decisions del docent en el procés de planificació educativa en educació física.
 • Dominar la legislació bàsica del nostre sistema educatiu en matèria curricular.
 • Conèixer i aplicar els mètodes i estils d'ensenyament en l'educació física i esportiva, i ser capaç de desenvolupar sessions didàctiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

-Conocer y comprender los conceptos y las investigaciones que apoyan la intervención docente en la enseñanza de la Educación Física y el Deporte. 

- Conocer y utilizar la documentación de la LOMCE, en la planificación y programación de la asignatura Educación Física.

- Elaborar una planificación y programación de aula según sus objetivos Educativos

- Conocer y manejar las estrategias de intervención docente para la enseñanza y resolución de problemas de la Educación Física.

- Aplicar los Estilos de enseñanza en el ambito educativo con la atención de las características individuales, del grupo y la naturaleza de la actividad.

- Aplicar estrategias que mejoren la gestión y dirección de la clase.

- Identificar  y organizar las principales fuentes de referencia (arti¿culos de revistas cientificas, magazines, libros, recursos online) sobre los temas referentes a la asignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 16533
Professor/a responsable:
VEGA RAMIREZ, LILYAN MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix