Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La inactivitat física constituïx un dels problemes més apressants relacionats amb la salut i la qualitat de vida. Hi ha dades alarmants sobre l'impacte i prevalença de les denominades malalties hipocinètiques; (obesitat, síndrome metabòlica, hipertensió, diabetis, cardiopatia coronària, osteoporosi, etc.). A través de l'assignatura el/la alumno/a coneixerà i a ser capaç d'avaluar i impartir els diferents programes que concorren en l'actualitat per a individus de diferents edats i amb diferents nivells de pràctica, que perseguixen dur a terme una activitat física saludable i regular, per a la millora i l'equilibri del seu nivells físics i mentals, aportant una major qualitat de vida i reduint al màxim els possibles riscos de patir malalties.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE12 : Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre les bases de l'activitat física saludable i la seua relació amb el sedentarisme al llarg del cicle vital i, particularment, de l'educació per a la salut en el context escolar.
 • Ser capaç de prescriure exercici físic orientat a la prevenció d'alteracions morfofuncionals (del sistema motor, metabòliques i cardiovasculars) considerant les diferències de gènere.
 • Conèixer, comprendre i aplicar els aspectes bàsics de l'alimentació i nutrició en relació amb l'activitat física i l'esport, i també amb la finalitat de millorar la salut i la qualitat de vida.
 • Comprendre i identificar riscos en activitats de diferents tipus de població (gènere, edat i discapacitat), així com ser capaç d'assessorar-los sobre aquesta qüestió.
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes d'intervenció a través de l'activitat física per a augmentar la qualitat de vida de persones que hagen vist disminuïda la seua salut per alteracions del sistema locomotor, considerant diferències per edat, gènere o discapacitat.
 • Dissenyar, planificar, avaluar tecnicocientíficament i desenvolupar programes personalitzats orientats a la salut, així com de prevenció de les patologies originades per la pràctica de l'activitat física i l'esport, i saber intervenir en la recuperació i readaptació física de l'esportista de competició.
 • Conèixer els riscos i beneficis del medi aquàtic com a espai diferenciat per a la pràctica de l'activitat física saludable.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Interpretar les relacions existents entre salut, activitat física i condició física.

- Conéixer i diferenciar els factors i sistemes que determinen la condició física relacionada amb la qualitat de vida (CV) versus la condició física rendiment.

- Conéixer les recomanacions oficials quant a la prescripció d'activitat física per a la millora de la qualitat de vida.

- Conéixer mètodes per a quantificar l'activitat física i relacionar-la amb la Salut.

- Conéixer les bases per a una correcta prescripció de programes d'Activitat Física i Salut en subjectes sans.

- Disposar de coneixements suficients per a elaborar programes d'Activitat Física saludable per a individus sans sobre la base d'un model metodològic de Sistematització de l'Activitat Física tenint en compte les diferències per gènere.

- Conéixer dissenys, mètodes i tècniques d'investigació en el camp de l'activitat física per a la CV en subjectes sans.

- Aplicar diferents tests de salut i Fitness, en funció de les necessitats, capacitats i limitacions en funció de les persones i gènere.

- Identificar els diferents entorns de promoció de l'Activitat Física i la qualitat de vida i la seua organització.

- Establir les directrius bàsiques per a garantir la seguretat dels practicants en els programes d'activitat física.

- Conéixer els últims recursos tecnològics en equipament de control, avaluació i entrenament que s'apliquen en el camp de l'activitat física i la salut.

 

 

;

Dades generals

Codi: 16530
Professor/a responsable:
CORTELL TORMO, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix